Fitheid wordt bepaald door een veelheid van factoren: leefstijl, voeding , aanleg en eerdere ziektes of aandoeningen zijn hierbij belangrijk.

Fitheidstest

Fitheid wordt bepaald door een veelheid van factoren: leefstijl, voeding ,aanleg en eerdere ziektes of aandoeningen zijn hierbij belangrijk. Om te kijken hoe fit u bent zijn er een aantal testen die gedaan kunnen worden.
Deze testen zijn in principe voor iedereen geschikt: voor sporters, voor mensen die het leuk vinden om te weten 'hoe fit ze zijn', voor minder-validen, voor mensen die ondanks een chronische aandoening toch in beweging willen blijven en voor mensen die na een operatie willen revalideren.
Bij deze testen wordt gekeken naar:
  • uithoudingsvermogen:
Dit wordt gemeten d.m.v. de Astrand-fietstest. Hierbij fietst u 6 minuten en wordt de hartslag bijgehouden: hierdoor kan de zuurstofopname-waarde (VO2-max) vastgesteld worden als maat voor de conditie.
nr_2
  • verhouding lichaamsgewicht t.o.v. lengte, de zogenaamde BMI
  • vetpercentage
  • lenigheid:
Dit wordt bepaald door een aantal spierlengte-testen uit te voeren en deze te vergelijken met gemiddelde waarden van andere personen. Daarnaast worden de gewrichten getest op hun bewegingsuitslag en gekeken waar eventuele beperkingen aanwezig zijn.
nr_12
  • spierkracht
Door het opklimmend belasten van spiergroepen van de romp ( buik- en rugspieren) en extremiteiten (arm- en beenspieren) wordt de kracht bepaald. Hierbij wordt ook gekeken naar de functies (b.v. springen, sjouwen) die in het dagelijks leven van de spieren verlangd worden.
nr_13
Alle testgegevens worden opgeslagen en besproken, zodat er met behulp van een rapport een gericht trainingsadvies kan worden meegegeven waarmee u aan de slag kunt. Dit advies kan betrekking hebben op fitness-training, maar ook op thuistraining of eventueel hardlopen van huis uit.

Na een aantal maanden training kan er opnieuw getest worden en de uitslagen worden dan met elkaar vergeleken.
Heeft u belangstelling, of wilt u meer weten neem dan even contact op.