Voor het optimaal kunnen functioneren in het dagelijkse leven is een bepaalde mate van fitheid en vitaliteit vereist.Deze wordt onder andere bepaald door uw levensgewoonte en ook door wat u eet en drinkt, de ademhaling en de mate van lichaamsbeweging.

Trainingsbegeleiding

Voor het optimaal kunnen functioneren in het dagelijkse leven is een bepaalde mate van fitheid en vitaliteit vereist. Deze wordt onder andere bepaald door uw levensgewoonte en ook door wat u eet en drinkt, de ademhaling en de mate van lichaamsbeweging.
Met name het laatste aspect, de lichaamsbeweging, wil ik toelichten.
Als u een actieve levenswijze hebt en veel beweegt overdag beschikt u over een redelijk tot goed uithoudingsvermogen. Dat wil zeggen dat u niet direct ‘in ademnood’ komt bij activiteiten die wat meer inspanning vragen. Wordt er meer arbeid gevraagd, zoals bij sport of intensieve andere bezigheden, dan kunt u wel in de problemen komen.
Door gerichte training, waarbij eerst het niveau bepaald wordt en dan het programma van start gaat, kan dit probleem verholpen worden. U voelt zich dan fitter en kunt meer aan. De trainingsvorm is naar keuze uit (hard)lopen, fietsen of roeien.
nr_6
Ook de spierkracht is een belangrijk onderdeel van de conditie. Dan gaat het niet alleen om de kracht die u maximaal kunt ontwikkelen zoals powerlifters of bodybuilders, maar ook om de kracht die u langer nodig heeft om een inspanning te kunnen verrichten en vol te houden. Dit noemen we de duurkracht. Deze kan apart getraind worden op toestellen, maar ook via oefeningen die u thuis kunt doen en die zo goed mogelijk aansluiten op de bewegingen of handelingen waarvoor u traint. Als u kortgeleden een operatie heeft ondergaan is de spierkracht ook vaak verminderd: gerichte training helpt u dan sneller weer op de been.
De beweeglijkheid of mobiliteit moet goed opgebouwd en onderhouden worden. Met lenige gewrichten en soepele spieren is de kans op blessures en ongemakken het kleinst. Allicht wordt deze beweeglijkheid met het klimmen der jaren minder, maar vaak is er nog veel te bereiken door gerichte training. Vaak is na een operatie de beweeglijkheid van het behandelde gewricht verminderd. Ook ochtendstijfheid, niet ver genoeg kunnen komen om iets van boven te pakken en beperkingen na een lange zit kunnen hierdoor verdwijnen. Ook deze oefeningen worden als huiswerk meegegeven nadat ze uitgebreid zijn gedaan op de praktijk.
nr_7
Ook de coördinatie is van groot belang. Zeker bij oudere mensen en bij mensen die kortgeleden zijn geopereerd uit dit zich in verminderd evenwicht, verkeerd aangestuurde bewegingen of een gebrek aan spiergevoel. Ook een slepende blessure kan door een verkeerd uitgevoerd bewegingspatroon zichzelf onderhouden. Zaak is dan om dit patroon weer te herstellen om zo het lichaam weer de kans te geven zo functioneel mogelijk te bewegen. Door gericht oefeningen kan dit goed getraind worden; zeker thuisoefeningen mogen hierbij niet ontbreken, maar alleen als de uitvoering van de oefeningen goed is.
De training die gevolgd kan worden op de praktijk is geschikt voor iedereen: (niet)sporters, , mensen die op verantwoorde wijze aan hun conditie en fitheid willen werken en voor mensen die uitbehandeld zijn na b.v. een operatie en toch zelf verder willen trainen.

Er kan getraind worden in de fitnessruimte, maar ook kan gekozen worden om buiten te gaan trainen op het strand of in het bos: hardlopen of trainen met natuurlijke hindernissen.
Heeft u belangstelling, of wilt u meer weten neem dan even contact op.
Sporters